Facebook
התקשרו אלי: 054-2393230 | shoshbilu@gmail.com

תנאי השימוש באתר "גוף נפש"

תנאי השימוש: כל התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי....

תנאי השימוש באתר "גוף נפש"

תנאי השימוש:

כל התכנים שבאתר אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי. התכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה ואינם בגדר עצה רפואית, חוות דעת רפואית מקצועית או\ו תחליף להתייעצות עם רופא מומחה. מטרת התכנים המופיעים באתר היא לשמש כסיוע ועל מנת להרחיב את הידע האישי של המשתמשים בטרם הם פונים אל מומחה בתחום בו הם יבחרו. לעיתים, מבטאים התכנים גישה מסוימת או דעה אישית של הכותב בלבד. התכנים שבאתר כמקובל בתחום הרפואה הינם תלויי נסיבות ועובדות של כל מקרה ומקרה ולכן יש להתייחס אליהם במידת הזהירות הנדרשת. בכל מקרה, ובמיוחד בעת מקרה חרום רפואי אין להסתמך על התכנים והעצות שבאתר אלא להיוועץ מיד עם רופא מומחה ו\או לפנות מיד לקבלת טיפול בבית החולים הקרוב. במקרים רבים, השתהות במתן קבלת טיפול מרופא מומחה או מטיפול בבית החולים עלולה התוצאה של השתהות זאת להיות מסוכנת ואף קטלנית.

אחריות:

המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמות שהם" (AS IS) וללא אחריות מכל סוג שהוא. התכנים באתר אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית, או תחליף להתייעצות עם מומחה. לא תהיה למשתמשים כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי www.goofnefesh.com ו\או "גוף נפש" ו\או בעלי האתר ו\או כלפי צוות הכותבים, העורכים, והיועצים המשתתפים בעריכתו.

כל שימוש באתר או הסתמכות על תכניו תיעשה, אפוא, על אחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.

שמירה על פרטיות:

אתר "גוף נפש" מתחייב בזאת ללא תנאי לשמור שמירה מלאה על פרטיותכם. כל הפרטים אותם תזינו באתר ישמשו אותנו לצרכים סטטיסטיים בלבד ובתנאי שפרטים אלו לא יזהו אתכם אישית. כמו כן , אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לכם, מעת לעת, הודעות פרסומיות שלנו ו\או של שותפינו המסחריים. בכל עת וללא כל שאלה או תנאי אחר עומדת לכם הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר על ידי שליחת הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: remove@www.goofnefesh.com.

סגור לתגובות.